Brottmål

Samtliga jurister inom Vedin & Thors arbetar med brottmål såväl som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare.

Vi gör alltid vårt yttersta för att tillvarata klienternas rättigheter och att de tillförsäkras en rättssäker process.

En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära den advokat som han eller hon känner förtroende för. Vi kan även biträda klienter som privat försvarare.

 © Copyright Advokatfirma Vedin & Thors AB