Konkurser

Om Du som privatperson eller Ditt företag/förening drabbas av obestånd kan det bli aktuellt att ansöka om konkurs.

Vedin & Thors har lång erfarenhet av konkursförvaltning och vi arbetar i ett team bestående av konkursförvaltare och konkurshandläggare som står till Ditt förfogande även för rådgivning inför en eventuell konkursansökan.

Ibland kan det även bli aktuellt att försätta ett dödsbo i konkurs framförallt om det finns en fastighet i dödsboet men inga likvida medel. Även detta är vi behjälpliga med och har lång erfarenhet av.

© Copyright Advokatfirma Vedin & Thors AB