Fastighetsrätt

Vedin & Thors tillhandahåller rådgivning och biträde inom fastighetsrätt. Våra klienter inom detta område är enskilda fastighetsägare, privata och kommersiella hyresgäster, fastighetsbolag och enskilda fastighetsägare. Vi är behjälpliga i frågor rörande fel i fastighet, överlåtelser, uthyrning, och förvaltning av fastigheter.

Vi biträder även våra klienter i processer i skiljenämnd, domstol samt hyres- och arrendenämnden.

 

 

 

© Copyright Advokatfirma Vedin & Thors AB