Fastighetsrätt

Vedin & Thors tillhandahåller rådgivning och biträde inom
fastighetsrätt.

Våra klienter inom detta område är enskilda fastighetsägare, privata och kommersiella hyresgäster, fastighetsbolag och enskilda fastighetsägare.

Vi är behjälpliga i frågor rörande fel i fastighet, överlåtelser, uthyrning, och förvaltning av fastigheter. Vi biträder även våra klienter i processer i skiljenämnd, domstol samt hyres- och arrendenämnden.

© Copyright Advokatfirma Vedin & Thors AB