Personskaderätt

Har du råkat ut för en trafikolycka, arbetsskada eller olycksfall? Eller har du drabbats av en patientskada eller läkemedelsskada? Då kan vi hjälpa Dig få rätt ersättning från försäkringsbolag, AFA eller Försäkringskassan både vad avser sveda och värk, invaliditet, inkomstförlust och kostnader.

Vedin & Thors har bred erfarenhet av personskadejuridik och består av ett team av två jurister, en skadehandläggare och en ekonom som tillsammans kan hjälpa Dig på bästa sätt med ditt ärende.

I många av de aktuella ärendena står försäkringsbolaget kostnaderna för vårt biträde.

© Copyright Advokatfirma Vedin & Thors AB