Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd ingår i de flesta försäkringsbolags (dock inte allas) hemförsäkringar och företagsförsäkringar.

Rättsskyddet gäller med vissa villkor som kan variera beroende på vilken typ av ärende det gäller. Vid exempelvis vårdnadstvister måste Du ha haft Din hemförsäkring i minst två år när tvisten uppstår och det måste också ha gått mer än ett år sedan Du separerade eller ansökte om äktenskapsskillnad.

Om Du beviljas rättsskydd ersätter försäkringen en större del, oftast 80 procent, av Dina ombudskostnader medan Du själv får betala en rättsskyddsavgift om 20-25 procent av dessa kostnader. 

Om Du inte har ett gällande rättsskydd kan Du i vissa typer av ärenden, bland annat vårdnadstvister och andra typer av tvister, ansöka om rättshjälp. Även för rättshjälpen gäller vissa villkor och det kanske viktigaste är att Din inkomst inte får överstiga ett visst maxbelopp.

Även här får Du betala en rättshjälpsavgift som uppgår till mellan 0-40 procent beroende på hur hög inkomst Du har. 

Vi hjälper självklart till med att ansöka om såväl rättsskydd som rättshjälp när Du söker biträde hos oss och vi svarar också på frågor och funderingar omkring detta.

© Copyright Advokatfirma Vedin & Thors AB