Vårdnad, boende, umgänge

Efter en separation eller skilsmässa uppstår ofta frågor kring vårdnad, boende och umgänge rörande barn. Vi inom Vedin & Thors har lång erfarenhet av att hjälpa föräldrar i dessa frågor. Vi biträder som ombud vid tvister i domstol men ger också konsultationer om man behöver råd hur man bäst tar tillvara barnens bästa i olika situationer. 

Du har i många fall möjlighet att få stora delar av kostnaderna för vårt biträde ersatta från hemförsäkringen eller via rättshjälp från staten. Se mera om detta under rättsskydd och rättshjälp

© Copyright Advokatfirma Vedin & Thors AB