Ekonomisk familjerätt

Vedin & Thors bistår med hjälp vid frågor som rör arv, bodelning, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, testamente, framtidsfullmakt och bouppteckning.

Vi biträder som ombud vid tvister rörande aktuella områden men ger också konsultationer och bistår vid upprättande av ovanstående handlingar m.fl.

© Copyright Advokatfirma Vedin & Thors AB